INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Verkoop staatseigendommen

Waarom moeten staatseigendommen worden verkocht als de Surinaamse staat miljardenoverschotten realiseert? Welk belang moet worden gediend bij de verkoop van staatseigendommen? Wat is het financieel belang van de staatseigendommen in relatie tot het geheel van staatsinkomsten?Is het juist het dat een minderheidsaandeelhouder (totaal geen inzicht in het management van een oliebedrijf, alleen van rendement op kapitaal) het management van een onderneming kan verbeteren? Uit welk onderzoek is gebleken dat een minderheidsaandeelhouder het management van een onderneming heeft verbeterd? Heeft een minderheidsaandeelhouder zoveel stemrecht dat hij in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders belangrijke management (financiële) beslissingen kan forceren? Is Staatsolie daadwerkelijk afhankelijk geworden van een minderheidsaandeelhouder? Moet Staatsolie op de kapitaalmarkt lenen tegen relatief te hoge rente? Zal een minderheidsaandeelhouder extra aandelen kopen van Staatsolie zodat er met meer eigen vermogen kan worden gefinancierd? Welke bestemming krijgen de verkoopopbrengsten van de verkochte aandelen? Bij wie komt het beheer van de winsten te liggen?


Toegespitst op de verkoop van aandelen in Hakrinbank: meer volgt binnenkort!


De pundits die recentelijk een pleidooi hebben gevoerd voor de verkoop van staatseigendommen hebben slechts theoretische overwegingen naar voren gebracht waarom een staat aandelen zou moeten verkopen. Blijkt uit de theoretische verhandeling de rechtvaardiging voor de verkoop van Staatsolie-aandelen?

 

De Roofbouw Carrousel in Thugstan

Binnenkort volgt hier een uiteenzetting van de handelingen van een regeringsleider: In Thugstan, een land met een tropisch klimaat was er een leider die veel rijkdom heeft vergaard dankzij.........