INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

FINANCIEEL ECONOMISCHE OVERZICHT o.b.v. BEGROTINGSWETTEN
           
DIRECTE BELASTINGEN
(alle bedragen X 1.000,00, in SRD.)
2010 2011 % 2012 %
           
Inkomstenbelasting (Incl. Loonbelasting) 800,000 850,000 6,3% 1.376,900 62,0%
Vermogensbelasting 0,700 0,900 28,6% 1,200 33,3%
Huurwaarde Belasting 2,500 1,600 -36,0% 2,800 75,0%
Loterijbelasting 10,000 12,500 25,0% 11,000 -12,0%
Dividendbelasting 2,000 20,000 900,0% 20,000 0,0%
Casino Belasting 12,000 12,500 4,2% 20,200 61,6%
           
TOTAAL DIRECTE BELASTINGEN 827,200 897,500 8,5% 1.432,100 59,6%
           
INDIRECTE BELASTINGEN          
Invoerrechten 220,000 220,000 0,0% 330,400 50,2%
Statistiekrechten 30,000 20,000 -33,3% 19,920 -0,4%
Omzetbelasting 300,000 300,000 0,0% 430,000 43,3%
Uitvoerrecht op Hout 1,500 2,000 33,3% 8,112 305,6%
Accijns op Alcoholvrije Dranken 13,000 15,000 15,4% 19,360 29,1%
Accijns op Gedistilleerd 10,000 11,000 10,0% 18,520 68,4%
Accijns op Bier 15,000 15,000 0,0% 23,370 55,8%
Accijns op Tabak en Sigaretten 70,000 70,000 0,0% 119,040 70,1%
Verbruiksbelasting Motorbrandstoffen 200,000 220,000 10,0% 396,260 80,1%
Belasting op Publieke Vermakelijkheden 3,500 3,500 0,0% 6,672 90,6%
Bijzondere Verbruiksbelasting op Motorrijtuigen 0,000 0,000 0,0% 30,000 p.m.
           
TOTAAL INDIRECTE BELASTINGEN 863,000 876,500 1,6% 1.401,654 59,9%
           
TOTAAL BELASTING ONTVANGSTEN 1.690,200 1.774,000 5,0% 2.833,754 59,7%
           
           
           
  2010 2011 % 2012 %
           
TOTAAL BELASTING ONTVANGSTEN 1.690,200 1.774,000 5,0% 2.833,754 59,7%
TOTAAL NIET-BELASTING ONTVANGSTEN 652,062 711,102 9,1% 901,802 26,8%
TOTAAL DONATIES 468,682 249,011 -46,9% 262,223 5,3%
TOTAAL LENINGEN 220,872 325,603 47,4% 683,984 110,1%
         
TOTAAL STAATS ONTVANGSTEN 3.031.816 3.059.716 0,9% 4.681.763 53,0%
           
Procentuele Groei Ontvangsten   0,92%   53,01%  
           
BBP vlgns begrotingswetten 8.246.000 10.993.000 33,3% 14.526.000 32,1%
           
TOTAAL STAATSONTVANGSTEN % BBP 36,77% 27,83%   32,23%