INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Verkiezingen 2015

 

Vanaf april 2013 worden publicaties gewijd aan de komende verkiezingen in mei 2015. Er zal per politieke partij een analyse worden gepresenteerd van hun beleidsvoornemens en van hun huidige praktijken.

 

Ik nodig een ieder uit zijn of haar mening te ventileren door de polls te beantwoorden. Daarmee hoop ik dat er een levendige interactie en dialoog zal ontstaan in de media. In dit verband nodig ik u ook uit binnen het menu-onderdeel "Blog" op een directe wijze de eigen mening te verkondigen.

 

Together we will be making it interesting.