INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

OLIE in SURINAME

 

Een parel van de Surinaamse economie. Dankzij de bezieling van {tip

Srirampersad Eduard (Eddy) Jharap (Bomapolder (district Suriname), 24 juni 1944) is een Surinaams geoloog en zakenman.

Hij heeft zijn bekendheid te danken aan het succes van Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. tijdens zijn beleid als algemeen directeur gedurende 25 jaren. Eddy Jharap is de eerste werknemer, eerste directeur en de eerste jubilaris met 25 dienstjaren van het bedrijf. Voor zijn diensten mag hij zich drager van het Grootlint in de Ere-Orde van de Gele Ster noemen. Hij werd in 2005 opgevolgd door Marc Waaldijk.bron Wikipedia.


Voor een ontwikkeling van de olieprijs de afgelopen 5 jaren zie onderstaande grafiek:
Afbeelding Grafiek Olieprijs 1869 tot Oktober 2011

 

Rekeninghoudend met een verwachte economische groei van 4 % in 2011 (Het Planbureau en IMF, inzake groei BBP van Suriname) is het redelijk te verwachten dat Staatsolie een groei in de produktie-volume realiseert (ingebruikname Tambaredjo Noordwest in juli 2011) en dit feit in combinatie met een explosieve stijging van de olieprijs gedurende de eerste helft van 2011, is het gerechtvaardigd te veronderstellen dat Staatsolie in 2011 meer dan 250 miljoen US-Dollars (Belastingen en Dividend) als inkomsten voor de Staatskas zal realiseren.
Het investeringsprogramma van ongeveer 1 miljard US-Dollar gedurende de jaren 2008-2012 rechtvaardigt te stellen dat Staatsolie een voorspoedige economische ontwikkeling zal realiseren met stijgende inkomsten voor de staatskas.
Van belang is beleid te ontwikkelen en te doen uitvoeren voor een daadwerkelijke welvaartsgroei.  Meer nog van belang is dat men de planning en uitvoering aan integere bestuurders toevertrouwt.

Dat Staatsolie veel meer kan realiseren en behoort te realiseren, is een feit.  Er is veel meer olie te winnen. Veel meer dan men nu als kenbare olievoorraad ons voor ogen houdt. Immers, de oliebelt die van Frans-Guyana tot en met Columbia (denk ook aan Venezuela) loopt, impliceert dat Suriname veel meer olievelden tot zijn natuurlijke hulpbronnen kan rekenen. Een belangrijk feit in dit verband is de recente olievondst door Shell aan de kust van Frans-Guyana. Als er veel oliereserves aanwezig zijn in Frans-Guyana (bedenk dat Shell geen kleine olievelden in exploitatie neemt) en in de kuststreken van Venezuela dan mag men logischerwijs veronderstellen dat ook Suriname over grote olievoorraden kan beschikken. Of heeft te gelden dat God niet van Suriname houdt? De potentie is reëel!

We need to make it happen. Do not believe in false investigations, don’t do it.

 

September 2011