INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

In boekvorm wordt hetgeen over de amnestiewet in deze website is gesteld in een ruimer context behandeld.

Aandacht zal worden geschonken aan de volgende zaken:

1. Het rapport van de Internationale Juristen Commissie;

2. De handelingen van het Openbaar Ministerie;

3. Het gehele verloop van de rechtszaken.

Meer informatie volgt.