INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

JURIDISCHE BEGROTINGSFRAUDE

 

"In Suriname kan alles", een veel gehoorde uitspraak tegenover buitenlanders. Dat mag dan zo zijn, funest is het feit dat ingeval de regering BA structureel begrotingsfraude in stand zal houden, Suriname op zeer korte termijn desastreuze economische en sociale wantoestanden zal ervaren.

Het begrotingsproces kent kunstgrepen. Bedenk dat het doorzien van een kunstgreep een zeer moeilijke aangelegenheid kan zijn. Zelfs rechters blijken kunstgrepen niet te kunnen doorzien, laat staan het overgrote deel van het volk.

Betoogd zal worden dat de gepubliceerde begrotingswet 2011 onwettig is. Onwettig (strijdig met de Grondwet) omdat het niet voort is gekomen uit één door De Nationale Assemblee goedgekeurde begrotingsvoorstel. Uit het betoog zal ook duidelijk moeten worden dat het door de regering BA voorgehouden begrotingswet niet hetzelfde is als de gepubliceerde begrotingswet, én dat het niet door De Nationale Assemblee is goedgekeurd. Ook zal worden uiteengezet dat de Rekenkamer niet de begrotingswet 2011 als toetsingsnorm heeft gehanteerd, maar dat het een begrotingsvoorstel als vermeende toetsingsnorm als leidraad heeft genomen. Nadrukkelijk zal worden vastgesteld dat de Rekenkamer als staatsorgaan ter waarborging van een effectieve democratische bestuur heeft gefaald. De Rekenkamer treft de blamage dat het niet bij machte is haar grondwettelijke taak na te leven.

Hierna worden de volgende zaken besproken:

1. Het begrotingsproces;

2. De trend in de staatsfinanciën;

3. De begrotingswet 2011 is onwettig (vals);

4. Nonsensicale verslag van de Rekenkamer.

Lees verder... Het Begrotingsproces