INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Herstelplan 2021

Herstelplan: 'Nô è tyarie Moesje nâ Parijs'

Leugens, bedrog, misleiding en hypocrisie zijn het eerbetoon dat ondeugd aan de deugd betaalt. Dus als wij zoiets als de vermeende ‘Red Suriname’-strijd van de VHP zien om hun diepe bezorgdheid voor de armen van Suriname te uiten, is dat een goed teken, echter, het wijst op een bewijs van een voortzettende negatieve spiraal in sociale normen. Vaarwel, spottend met de Surinamers; hallo, nep medeleven.

Bestolen van haar zelfrespect, haar gevoel van eigen waarde en schending van haar verdragsrechtelijk bindende verbod dat niemand, ook een regering niet, een volk haar bestaansmiddelen mag ontnemen (artikel 1 lid 2 van het VN-verdrag), wordt de Surinamer dankzij haar huidige persoonlijkheidskenmerken, namelijk het zijn van een wezen lijdend aan apathie en avolutie, én als gevolg van de ondoordachte beleidsvoornemens gedwongen een verergering van haar armoedig bestaan te incasseren.

De hoofddader, de NDP-er Desiré Delano Bouterse die een drugshandelaar, moordenaar, staatskasrover en maffialeider is, heeft de - bewust dan wel onbewuste - bijstand van de politieke partijen en halfbeschaafde diplomabezitters (eentje laat zich als professor betitelen) verworven teneinde zijn - verhulde - voortdurende staatskasroof te faciliteren ten koste van de koopkracht van het inkomen en verwaarloosbare vermogen van de Surinamer.

Helaas, de Surinamer heeft nog niet het besef dat alle politieke partijen een façade ophouden. Achter de schermen bestaat slechts één criminele organisatie, althans dit kan hoogstwaarschijnlijk niet worden uitgesloten; dit feit zal binnenkort onweerlegbaar worden vastgesteld.

En de ‘nieuwe’ leider waant zich de redder omdat in Suriname de kritische geest ontbreekt, ‘journalisten’ grosso modo slechts - betreurenswaardige - microfoondragers zijn die de flankerende berichtgeving van de ‘waan van de dag’ in beeld brengen (data zonder enige samenhang en ‘nieuws’ dat arm is wat betreft informatieve waarde), én de vakbonden vermoedelijk het spel van ‘deelnemer in een criminele organisatie’ tot uitvoering brengen. Wij hebben niet alleen onbekwame bestuurders/adviseurs, welnee, wij hebben daarnaast een onoplosbare Surinaamse leiderschapsprobleem: een machtsdronken charlatan en nepotist naast een maffialeider.

Naast vele kritische kanttekeningen afkomstig van de Vereniging van Economisten in Suriname en van scribent (o.a. een verhandeling naar aanleiding van de eerdere versies van het Herstelplan ‘De Srefidensiële stralingsziekte’, april 2021), zal in het navolgende enkele relevante zaken betrekking hebbende op het derde herstelplan (een vierde moet na overleg met de vakbonden worden gemaakt) en de onrealistische begroting voor het jaar 2021 de revue passeren.

Lees verder voor een onderbouwing waarom het Herstelplan ondeugdelijk is:

1. De Srefidensi stralingsziekte [PDF]

2. Herstelplan: nô è tyarie Moesje nâ Parijs [PDF]