INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

De uitgevoerde analyses leiden tot de volgende conclusies:

1. Het woningbouwprogramma blijkt een onrealistisch beleidsprogramma van de regering BA te zijn. Net zoals de Nederlandse huizenmarkt dankzij buitenlandse financiering een zeepbel bleek te zijn, zo ook zal de regering BA een ineenstorting van de huizenmarkt veroorzaken dankzij de buitenlandse leningen bij, hoogst waarschijnlijk, China;

2. De regering BA en in het bijzonder de meest verantwoordelijke minister voor het geheel, mevrouw A. Wijnerman, De Nationale Assemblee, De Rekenkamer en de Centrale Bank van Suriname zijn allen schuldig aan het overtreden van de Surinaamse Grondwet. Er is sprake van frauduleuze begrotingspraktijken. In hoofdzaak heeft te gelden dat de vermeende begrotingswet van 2011 niet door de Nationale Assemblee is goedgekeurd;

3. De regering BA laat kennelijk zien dat het omvangrijke staatsinkomsten verzwijgt en daar bovenop uitgaven vermeldt die volgens objectief vaststaande publicaties onjuist blijken te zijn. De inkomsten worden structureel te laag en de uitgaven te hoog verantwoord;

4. De oppositie blijkt geen doortastende onderzoekhandelingen te plegen. Kennelijk is er sprake van samenspanning in het geheel van de frauduleuze begrotingspraktijken;

5. De Surinaamse onderzoeksjournalistiek bestaat niet, de algemene banken hebben geen enkele kritische noot laten horen en de vermeende deskundigen slapen;

6. Internationale organisaties, in het bijzonder het Internationaal Monetair Fonds en het International Development Bank, blijken ook vatbaar voor de ten uitvoer gebrachte misleiding. De kredietbeoordelingsbureaus zijn kennelijk geen onderzoeksinstellingen;

7. Het volk is verblind.

Tabel: Vergelijking Overheidsfinanciën 2011 Regering BA versus I&I-SUPARR

DIRECTE BELASTINGEN

REGERING BA

I&I-SUPARR

   Inkomstenbelasting (Incl. Loonbelasting)

     1.293

     1.533

   Vermogensbelasting

           1,6

             1,6

   Huurwaardebelasting

           2

             2

   Loterijbelasting

         11,3

           12,5

   Dividendbelasting

         12,4

         150,4

   Casinobelasting

         20,6

           20,6

 

--------------------

-----------------

Totaal Directe Belastingen

   1.340,9

     1.720,1

 

 

 

INDIRECTE BELASTINGEN

 

 

   Invoerrechten

       279,3

         279,3

   Statistiekrecht

         26

           26

   Consentrecht (behoort hier te worden gegroepeerd)

           0

             0

   Omzetbelasting

       455,6

     1.377

   Uitvoerrecht op Hout

           7,3

             9,5

   Accijns Alcoholvrije Drank

         22,8

           22,8

   Accijns op gedestilleerd

         14,8

           14,8

   Accijns op Bier

         21,9

           21,9

   Accijns Tabak $ Sigaretten

         88,8

           88,8

   Verbruiksbelasting Motorbrandstoffen

       404,5

       455

   Belasting op Publieke Vermakelijkheden

           5,1

             5,1

   Bijzondere Verbruiksbel. Op Motorrijtuigen

           0

           26

 

-------------------

-----------------

   Totaal Indirecte Belastingen

   1.326,1

     2.326,2

 

 

 

NIET-BELASTING ONTVANGSTEN

 

 

     AOV Premie

         97,1

         97,1

     Consentrecht

         30,9

       100

     Grondhuur

Onvermeld

           7,5

     Retributie Bauxiet & Aluinaarde

           0,04

           2,5

     Vergunningen Delfstoffen (goudsector)

Onvermeld

           0,1

     Retributie op Hout

Onvermeld

         27,7

     Opbrengst Verkoop Onroerende Goederen

Onvermeld

           0,04

     Opbrengst Consulaire Diensten

Onvermeld

            9,7

     Royalties Goudsector (Rosebel en kleine sector)

         90

       178,4

     Leges Overheidsdiensten

Onvermeld

           4

     Bouwvergunningsrecht

Onvermeld

           0,2

     Zegelrechten

Onvermeld

         24,9

     Opbrengst Energie Verkoop (Suralco<=>EBS)

Onvermeld

         76

     Diverse Niet-Belasting Ontvangsten

Onvermeld

         15,1

     Dividend Staatsbelangen (Rosebel, Telesur, Hakrinbank, DSB Bank, Staatsolie)

       388,4

       407,4

     Opbrengst Parastatalen

Onvermeld

         14,4

     Winst Centrale Bank van Suriname

Onvermeld

         63,8

     Saldopost Niet Belasting Ontvangsten (regering BA)

       147,9

       354,2

 

----------------

-----------------

Totaal Niet-Belasting Ontvangsten

   754,34

1.383,04

 

 

 

TOTAAL INKOMENS ONTVANGSTEN

3.421,34

5.429,34

 

 

 

APPARAATSKOSTEN

 

 

   Ambtenarensalarissen

   1.208,8

     1.120,8

   Kantoorkosten - Materiële Consumptie - Subsidies

   1.505,6

       225

 

---------------

-----------------

Totaal Apparaatskosten

2.714,4

1.345,8

 

 

 

BELEIDSPROGRAMMA’S

 

 

   Beleidsprojecten - Investeringen

      560,1

   1.175,7

   Aflossingen staatsleningen

       136,9

       136,9

   Rentekosten staatsleningen

       139,8

       139,8

 

---------------

-----------------

Totaal Beleidsprogramma’s

   836,8

1.452,4

 

 

 

TOTAAL UITGAVEN

3.551,2

2.798,2

 

 

 

BESTUURLIJKE OVERHEIDSSALDO

-129,86

+2.631,14

 

 

 

DONATIES

     115,4

     115,4

STAATSLENINGEN (NIEUW)

     268,1

     260,0

 

 

 

SLOT DER REKENING - FEITELIJKE OVERHEIDSSALDO

+253,64

+3.006,54

Het onderzoek heeft laten zien dat voor het jaar 2011 een minimaal overschotsaldo van SRD 3,0 miljard beschikbaar had moeten zijn in plaats van een overheidstekort van SRD 14 miljoen (onjuist overheidstekort vermeld door de regering BA in Financiële Nota 2013, versie 27 september 2012, Blz 16). Het omvangrijke overschotsaldo is zeer aannemelijk omdat vrijwel geen rekening is gehouden met belastingontduiking.

Terzijde wordt opgemerkt dat ingeval een Surinaamse regering bij machte zou blijken te zijn 80% van de belastingontduiking tegen te gaan, het naar alle waarschijnlijkheid een jaarlijks overschotsaldo van meer dan SRD 15 miljard zou kunnen realiseren. Anders gesteld, de Surinaamse economie maakt het mogelijk dat er een flatrate belastingtarief van ongeveer 15 % kan worden toegepast, dit in tegenstelling tot het progressief oplopende belastingtarief van 8% tot en met 38 %.

Het is zeer waarschijnlijk dat de regering BA sinds haar aantreden per 12 augustus 2010 meer dan SRD 10 miljard (meer dan € 2 miljard) heeft verzwegen. Dat nu kan niet worden uitgesloten. Het is nu aan de Procureur Generaal van Suriname gelegen om te laten zien dat het een consciëntieus rechtsbewustzijn heeft. Hetzelfde feit geldt onverminderd ten aanzien van het volk. Zie maar…