INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

De BTW-regeling in Sme

De nieuwe omzetbelasting: ,,IN NAAM VAN D.D. BOUTERSE’’

In Suriname bestaat geen noodzaak voor extra belastinginkomsten voor de regering BA.

Verbijsterend, welnee, verbaast dat het establishment en de overige aasgieren zwijgen over de corruptieve onttrekkingen van staatskasmiddelen. Belastingverhogingen om nog meer te stelen van de consumenten i.c. het volk. Dat zijn de feiten.

De schurkenstreken vinden plaats dankzij een complex van leugens, bedrog en verzwijgingen.

Invoering van een nieuwe omzetbelastingwet, de zogenaamde Belasting Toegevoegde Waarde regeling is onwenselijk. Het zal contraproductief blijken te zijn.

Bovendien zal de nieuwe ’omzetbelasting’-heffing nieuwe aasgieren in het leven roepen. Ondernemers die ogenschijnlijk een bedrijf gaan runnen om de regering op te lichten: het gebruikmaken van een zogenaamde ’BTW carrousel’. Dat zijn handelingen om de belastingdienst op te lichten door steeds een onjuiste, zo u wilt een valse, aangifte voor de BTW in te dienen waarbij recht op teruggaaf van ’niet-betaalde’ BTW zal worden geclaimd. Dat nu kan niet worden uitgesloten, ook omdat in Suriname één in Nederland bestrafte individu aanwezig is dat zich aan Btw-fraude had schuldig gemaakt en ik vanwege het fenomeen van ’recidivisme’ zijn herhaling in deze strafbare handeling voorzie.

De argumentatie van de regering BA om de BTW-regeling in te voeren, is valselijk. De regeling gaat er impliciet vanuit dat de consumenten overtollige geldmiddelen hebben dat door de BTW-heffing kan worden afgeroomd. Dat is een valse gedachte. Ja, er zijn veel SRD’s in handen van mensen. Maar deze groep is niet groot, het bestaat uit de ondernemers en een groepje loyalisten van de regering BA. Het geld zit niet bij de massa maar het is de massa die eerstens gaat bloeden door de algemene prijsstijging vanwege de invoering van de BTW-regeling. Dus denken dat je als regering het geld kan binnen halen is onzinnig, het is een waanidee. De massa heeft geen geld. En de kleine groep die het heeft zal niet extra gaan consumeren. Sterker nog, vanwege het bestaan van een negatieve prijselasticiteit, het daaraan gecorreleerde inkomenseffect en substitutie effect zullen de consumptieve bestedingen afnemen, de economie dus nog meer krimpen, en dus ook het feit zal ontstaan dat de regering nog minder staatsinkomsten zal blijken te genereren.

De BTW-regeling is een instrument om nog meer te stelen van het volk, het zal een marginale extra kapitaal opleveren, om de middellange termijn zal het geen extra staatsinkomsten genereren. De regering BA rijdt zichzelf klem. Tja, kleingeestige bestuurders kunnen niet anders dan bij voortduring idiotie aan de dag te leggen.

Conclusie: de BTW-regeling invoeren getuigd van kortzichtigheid c.q. bekrompenheid. Immers, de extra SRD’s zijn niet in handen van het overgrote deel van de consumenten. lees meer...