INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

BRONDOCUMENTEN


1.Brondocumenten bij Inleiding Frauduleuze begrotingspraktijken

-          WS Schuldproblematiek i.v.m. Woningbouwprogramma [PDF]

2.Brondocumenten bij Utopische Woningbouwprogramma

-          WS Schuldproblematiek i.v.m. woningbouwprogramma [PDF]

-          Staatsschulden 2007 - 2011 [PDF]

-          Schulden van Suriname 2011 - 2016 [PDF]

-          Private Schulden 2011 - 2016 [PDF]

-          Private & Publieke Schulden 2006 - 2016 [PDF]

-          Schulden i.v.m. Woningbouwprogramma 2011 - 2016 [PDF]

-          Ontwikkeling Hypotheekschulden Nederlandse Woningmarkt 1998 - 2011 [PDF]

-          Aflossings- en renteschema & Omvang Potentiële kopers [PDF]

3.Brondocumenten bij Juridische Begrotingsfraude

-          Alle begrotingsanalyse & Uitleg in One file [PDF]

-          Begrotingsperikelen [PDF]

-          Gepubliceerde Begrotingswet 2011 [PDF]

-          Begrotingsvoorstellen 2011 Nota van Wijziging Februari, Juni en Juli 2011 [PDF]

-          Begrotingsvoorstel 2011 Nota van Wijziging van 14 Juli 2011 [PDF]

-          Gepubliceerde Begrotingswet 2012 [PDF]

-          Rekenkamerverslag 2010 [PDF]

-          Rekenkamerverslag 2011 [PDF]

-          Financiële Nota 2011, Versie februari 2011, ex-minister W. Boedhoe [PDF]

-          Financiële Nota 2011, versie juni 2011, minister A. Wijnerman [PDF]

-          Financiële Nota 2012, versie oktober 2011, minister A. Wijnerman [PDF]

-          Financiële Nota 2013, versie oktober 2012, minister A. Wijnerman [PDF]

-          Staafdiagram Staatsuitgaven & Inkomsten 2008-2012 [PDF]

-          Fin. Nota 2013, Begroting & Realisaties 2010-2011, Regering BA, oktober 2012 [PDF]

4.Brondocumenten bij Pecuniair Begrotingsfraude

-          Samenvatting Inkomsten & Uitgaven o.b.v. Begrotingswetten 2007 - 2012 [PDF]

-          Samenvatting Inkomsten & Uitgaven o.b.v. Begrotingswet 2011 [PDF]

-          Samenvatting Niet-Belasting Ontvangsten o.b.v. Begrotingswet 2010 [PDF]

-          Samenvatting Niet-Belasting Ontvangsten o.b.v. Begrotingswet 2011 [PDF]

-          Samenvatting Niet-Belasting Ontvangsten o.b.v. Begrotingswet 2012 [PDF]

-          Resultaten Scenario Analyses versus Realisatie 2011 [PDF]

-          Samenvatting Inkomsten o.b.v. Directe Belastingen 2009 - 2011 [PDF]

-          Samenvatting Inkomstenbelasting 12 grote Ondernemingen 2009-2011 [PDF]

-         Samenvatting Loonbelasting 11 grote Ondernemingen & Ambtenarensalarissen 2009-2011 [PDF]

-          Samenvatting Dividend en Dividendbelasting 10 grote Ondernemingen 2009-2011 [PDF]

-          Werkelijke Ambtenarensalarissen ABS/CEBUMA 2009-2011 [PDF]

-      Samenvatting & Gepubliceerde Begrotingswet 2011 [PDF]