INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

BLOG

GAJADIEN'S PIJLEN OP STAATSINKOMSTEN ZIJN ONGERICHT

Opmerkingen over het Starnieuws artikel van 3 december 2012 ”Oppositie richt pijlen op staatsinkomsten” waarin het oppositielid Asiskumar Gajadien (VHP-NF) de begroting 2013 bekritiseerd:

Opmerking 1. Volgens de journalist zou Gajadien het volgende hebben gesteld dan wel hebben geïmpliceerd:

”Volgens parlementariër Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) is het in historisch perspectief gezien nooit eerder zo geweest dat Suriname zoveel gegenereerd is uit de goud- en olie-industrie”

Uit het bericht valt niet op te maken welk bedrag uit de goud- en oliesector zou zijn gegenereerd.

Lees meer: Gajadien's pijlen op staatsinkomsten zijn ongericht