INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

BLOG

MOORD VAN DE SURINAAMSE DOLLAR

Als u denkt dat de depreciatie (let op: het is in de overgrote deel van de gevallen onjuist te spreken van devaluatie, omdat de waardedaling eerstens door de relevante marktfactoren wordt veroorzaakt waarna de Centrale Bank haar beleid daaraan aanpast door de verkondiging van nieuwe lagere omruilwaarden van de officiële wisselkoers [=devaluatie]) van de SRD alleen de schuld is van de huidige regeringsleider, dan begaat u een vergissing. De Surinaamse munt is sinds de onafhankelijkheid in 1975 in waarde gedaald. Dus ja, alle regeringen en machthebbers hebben gefaald in het scheppen van toenemende welvaart van de Surinaamse burger. Sterker nog, ze hebben voor 99 % van de burgers altijd een achteruitgang veroorzaakt.

 

De valse gedachten

Steeds weer lukt het de regeringen om met valse redenen de oorzaken van de waardedaling van de SRD te beschrijven. De huidige regeringsleider stelt in het Stabilisatie- en Herstelplan dat de reden van de waardedaling gezocht moet worden in een daling van de wereldmarktprijzen voor olie en goud. Tja, beschuldigen dat hij geen visionair en/of strateeg is, haalt weinig uit. Immers, de schade is ingetreden en wederom incasseert het Surinaamse volk een verarming in haar bestaan.

Op de flanken wordt door de oppositie weleens verkondigd dat de economische crisis (afnemende nationaal inkomen, toenemende werkloosheid in samenhang met een depreciatie van de eigen valuta) door de zittende regering is veroorzaakt door slechts te wijzen op onverantwoorde uitgaven en af en toe op corruptieve handelingen. Er is vrijwel nooit een corrupte minister of ambtenaar vervolgd voor corruptie. Daarnaast stel ik dat de politici meester zijn in het misleiden van het volk door te stellen dat er een nieuwe anti-corruptiewet moet worden gemaakt. Publiek geheim: Suriname heeft meer dan voldoende wettelijke regelingen om alle vormen van corruptie daadkrachtig aan te pakken.
Een ander pikant detail: in de jaren tachtig werd door de huidige regeringsleider een militaire coup gepleegd met als hoofdreden de aanpak en beëindiging van de corruptie. U mag lachen, hem zelfs uitlachen, maar wees ook eens introspectief.

De werkelijke oorzaken

Van belang is te onderkennen dat in Suriname de problemen een bepaalde rangschikking kennen. Zo heb je de fundamentele problemen naast het meest fundamenteelste probleem. Wanneer we dit onderscheid goed voor ogen houden dan kan men het inzicht verwerven wanneer men werkelijk het probleem zal oplossen en wanneer daarvan geen sprake zal zijn.

De fundamentele problemen

-    Valse begrotingspraktijken
-    Regering en ambtenaren kenmerken zich door het zijn van OOBO’s (Onbewust Onbekwame en Bewust Onbekwame personen)
-    Belastingontduikingen

Deze fundamentele problemen hebben de volgende gevolgen (de afgeleide problemen)

-    Toenemende staatsschulden
-    Toenemende corruptie (immers, het is vrijwel straffeloos)
-    Toenemende waardedaling van de Surinaamse munt

Wie dan beleid verkondigd om bovenvermelde oorzaken te willen aanpakken en de ingetreden gevolgen te willen vermijden, is in wezen bezig misleiding toe te passen. Dat is de Surinaamse realiteit. Politici die zich voornamelijk met leugens en bedrog het volk verarmen.

Waarom is daarvan steeds sprake geweest en wat blijkt dan het meest fundamenteelste probleem te zijn? Het verkondigen van leugens en uitvoeren van bedrog maakt dat de burger geen inzicht verwerft in het meest fundameelste probleem. Het volk wordt, dankzij het krachtenspel van misleidende politici en het ontbreken van de waakhondfunctie die door de media en de intellectuelen (deskundigen) moet worden uitgevoerd, verblind.

Het meest fundamenteelste probleem

Welnu, het meest fundamenteelste probleem, en als je haar kent, dan kun je het probleem van Suriname oplossen, is het feit dat hoofdactoren in het complete democratische bestel (de zes machten waaruit een naar perfectie strevende democratie) een gebrekkig ontwikkeld geweten c.q. rechtsgeweten heeft. Het gaat dus niet om het valse begrip ”leiderschap”. Nee, het gaat om het hebben van een goed ontwikkeld geweten dat alleen maar kan veroorzaken dat alle actoren binnen het democratisch bestel handelen conform het denk- en handelingsniveau dat past bij de zogenaamde machtscentra waartoe ze zullen behoren. Het dragen van hogere regels van moraal en fatsoen.

De valse oplossingen

Nu het inzicht in het probleem van Suriname is vergroot kan worden vastgesteld dat de volgende oplossingen geformuleerd door de deskundigen en politici feitelijk in de prullenbak kunnen worden gegooid, het zal geen stabilisatie van de wisselkoers veroorzaken en ook geen economische groei, laat staan economische ontwikkeling realiseren:

-    Valutaveilingen
-    Stabilisatie- en Herstelplan (en alle hierna volgende ”investeringsvoorstellen”)
-    IMF/IDB-Wereldbank-leningen
-    IsDB-lening
-    Reshuffeling van Ministers en Onderministers
-    Overleg met Cambiohouders
-    Suppletoire begrotingen

De meest optimale oplossing: The Right to Live in Freedom and with Dignity!

De huidige regeringsleider kwalificeert niet. Zoek en vind een nieuwe leider die daadwerkelijk getuigd van het hebben van een hoogstaand ontwikkeld geweten en dwing als publiek af dat het integer handelt conform wet en recht en zich laat leiden door een planmatige aanpak met verantwoordings- en controlerapporten! Verlaat u niet op beloften, tot nu toe hebben ze gefaald in het waarborgen dat u een werkelijk vrij en waardig bestaan kon hebben. Tja, wees ook bedacht op het vertrouwen sprookjesverhaal, zodoende kunt u een nieuwe poging tot moord van de SRD vermijden.