INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Ontvangsten Inkomstenbelasting

 

Technocraat: De realistische ontvangsten op basis van de Inkomstenbelasting (afgekort: IB) laten de volgende feiten zien:

Inkomstenbelasting (=IB)

2009

2010

2011

 

 

 

 

IB 11 grote Ondernemingen

      395.881.368

        592.775.758

     995.731.367

IB (alle N.V.’s)vlgns Regering

      608.600.000

        507.300.000

     789.000.000

 

 

 

 

Te weinig verantwoord regering

      212.718.632

          85.475.758

     206.731.367

 

 

 

 

Verbandsanalyse:

 

 

 

 

 

 

 

BBP marktprijzen

 10.638.424.000

 11.988.698.000

 14.067.299.000

 

 

 

 

Percentueel 11 Ondernemingen

                   3,72 %

                   4,94 %

                  7,08 %

Percentueel regering BA

                   5,72 %

                   4,23 %

                  5,61 %

 Bron:IB 2009 ontleend aan Financiële Nota 2012 Blz 27 IB 2010 & 2011 ontleend aan Financiële Nota 2013, Blz 28

Technocraat: De verantwoording door de regering laat zien dat wanneer we letten op het procentuele aandeel van de ontvangen inkomstenbelasting ten opzichte van het BBP, er een inconsistentie optreedt in de door de regering verantwoorde bedragen.Ook het feit dat in 2011 het BBP toeneemt terwijl de regering BA een daling van de Inkomstenbelasting rapporteert is een onacceptabele weergave van de realiteit. Dat zijn zeer bevreemdende zaken; dat moet als onjuist worden beoordeeld.

Wijze: Waar zijn de belastingbedragen betaald door de overige 300 Naamloze Vennootschappen (schatting, er zijn bij de DSB Bank ongeveer 200 miljonairs) ondernemers van Suriname?
Hoe kan het dat het belastingbedrag van de 11 grote ondernemingen van Suriname groter is dan het belastingbedrag dat door de regering wordt meegedeeld? Of moeten we misschien  een andere vraag stellen?

Parrèsiast: Anders benaderd, klopt het dat de volgende zeer grote ondernemingen van Suriname geen inkomstenbelasting betalen: Kuldipsingh Groep, Fernandes Groep, Hawkes Groep, Suralco, CHM/Kasimex, Kirpalani, Kersten, SEMC, alle 18 casino's, 3 grote hotels, de bedrijven uit de rijstsector, vissector, houtsector en de kleinschalige goudsector? Volgens de stellingname van de regering BA zou je deductief mogen afleiden dat alle genoemde bedrijven fraude plegen. Alleen de regering BA handhaaft het ethisch onderscheid, niet waar of nietwaar?

Parrèsiast: Tenzij de regering BA nieuwe financieel-economische wetmatigheden in de wereld van vandaag heeft kunnen vaststellen, moeten we hier oordelen dat de begrotingen een valselijke voorstelling van zaken betreffen. Ze zijn een overduidelijke indicatie van verzwijging van staatsinkomsten. Plundering van de staatskas kan niet worden uitgesloten.

Wijze: Jullie als burger respecteren de wetten van het land. In de auto doen jullie de gordels om en zo ook betalen jullie belastingen omdat er respect voor de belastingwet bestaat. Gaan jullie bij voortduring de belastingwet respecteren terwijl de regering BA, De Nationale Assemblee, de Rekenkamer veel wetten en zelfs de grondwet niet naleven?

Parrèsiast: Bovendien kan worden vastgesteld dat in 2010 en 2011 de ontvangsten aan Inkomstenbelasting afkomstig van slechts 11 grote ondernemingen meer bedraagt dan het totaal van meer dan 300 ondernemingen (N.V.'s) die in Suriname bestaan. Dat is zeer merkwaardig en ongeloofwaardig. Deze 11 grote ondernemingen kunnen niet tot belastingfraudeurs worden gerekend. Dus men kan terecht een vingerwijzing naar de regering maken.

Parrèsiast: Als men weet dat de tarieven voor de inkomstenbelasting progressief toenemen, namelijk van 8%, 18%, 28% en 38% (36% voor Naamloze Vennootschappen), mag men redelijkerwijs verwachten dat het marginale Inkomstenbelastingtarief rond de 20% kan worden gesteld. Stel vast de omvang van de reëel te verwachten Inkomstenbelasting.

Wijze: Kunnen jullie nu nog stellen dat de voorspelde reëelere staatsinkomsten van de Technocraat als ongeloofwaardig moeten worden beschouwd of is juist de rapportage van de regering BA niet alleen ongeloofwaardig maar ook met opzet valselijk opgemaakt? Of durven jullie de regering BA te verdedigen dat zij niet liegt maar dat de 11 grote ondernemingen in Suriname valse jaarverslagen op hun website publiekelijk beschikbaar stellen? Beseffen jullie dat een verdediging van de regering BA in dat geval ook betekent dat de accountants die de jaarverslagen hebben gecontroleerd en een goedkeuringsverklaring hebben afgegeven dan ook van valsheid in geschrifte moeten worden beticht? Dus als de regering BA niet liegt dan liegen de directieleden van de grootste banken en andere bedrijven in Suriname? En dus kunnen we ze beschuldigen van het feit dat zij met hun accountant samenspannen om de staat Suriname op te lichten? Wie liegt er in Suriname? Lees verder Dividend en Dividendbelasting