INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

 

Dividend en Dividendbelasting ontvangsten

 

Technocraat: Het uitbetaalde dividend door de 10 grote ondernemingen en daaraan gekoppelde afdrachten voor de Dividendbelasting volgt hierna. Ook wordt vermeld hoeveel dividend door de Staat Suriname zal zijn ontvangen.

 

Uitbetaalde Dividend

2009

2010

2011

 

 

 

 

DSB Bank

         8.006.000

         9.572.000

       12.530.000

Hakrinbank

        6.064.048

         6.706.022

         7.225.600

FINA Bank

                       0

                       0

                       0

Fatum (2011: schatting)

           900.000

         1.800.000

         2.000.000

Assuria

         5.243.000

        6.554.000

         8.651.000

Staatsolie

     162.400.000

     262.630.060

     483.385.403

Rosebel Gold Mines 5%-belang

       14.330.523

       24.119.200

       41.310.023

Parbo Bier

       18.742.576

       26.017.032

       31.027.501

CIC NV

                       0

           300.132

             300.132

Torarica Group

         1.591.000

         1.193.000

         1.631.000

Telesur

       13.200.000

       13.503.226

       13.664.345

 

   -----------------

    ----------------

     ---------------

Totaal Dividend 11 Ondernemingen

     230.477.147

     352.394.672

     601.724.004

 

 

 

 

Bijbehorend Dividendbelasting 25%

     57.619.287

       88.098.668

     150.431.000

Verantwoord Div.Belastng Regering

       5.000.000

       18.800.000

       12.400.000

 

     --------------

       -------------

     ---------------

Te weining verantwoord Regering BA

     52.619.287

       69.298.668

     138.031.000

Bron:Dividendbelasting 2009 ontleend aan Financiële Nota 2012, blz. 27. Dividendbelasting 2010 & 2011 ontleend aan Financiële Nota 2013, blz. 28.Uitbetaald dividend ontleend aan Jaarverslagen van genoemde ondernemingen.

Wijze: Wie liegt er nu weer? De 10 grote ondernemingen of de regering BA? Of liegt alleen de Minister van Financiën, mevrouw A. Wijnerman? Of is ze slechts onbewust onbekwaam, ondanks haar doctoranda graad in de economie? Is hier ook het bewijs geleverd dat minister Wijnerman eigenlijk zich niet meer mag beroepen op het hebben van een academische graad? Is ze onnadenkend, oftewel dom, snapt ze er niets van? Wat is waar?

Parrèsiast: De door de regering verantwoorde ontvangsten van Dividendbelasting is dramatisch laag. Dit kan slechts op verzwijging van de inkomsten duiden. De staatskas is geplunderd! Twijfelen jullie daar nog over?

Technocraat:De door de staat meegedeelde ontvangsten van Dividend in vergelijking tot objectief vaststaande feiten laat het volgende beeld zien.

 

Uitbetaalde Dividend voor Staat

2009

2010

2011

 

 

 

 

DSB Bank

            800.600

            957.200

        1.253.000

Hakrinbank

        2.971.384

         3.285.951

         3.540.544

FINA Bank

                       0

                       0

                       0

Fatum (2011: schatting)

                       0

                       0

                       0

Assuria

                       0

                       0

                       0

Staatsolie

     162.400.000

     262.630.060

     483.385.403

Rosebel Gold Mines 5%-belang

       14.330.523

       24.119.200

       41.310.023

Parbo Bier

                       0

                       0

                       0

CIC NV

                       0

                       0

                       0

Torarica Group

                       0

                       0

                       0

Telesur

       13.200.000

       13.503.226

       13.664.345

 

     ---------------

      --------------

     ---------------

Totaal Dividend 11 Ondernemingen

     193.702.507

     304.495.637

     543.153.315

 

 

 

 

Nadere Analyse Dividend Staatsolie:

 

 

 

Dividend afkomstig Staatsolie

     162.400.000

     262.630.060

     483.385.403

Ontvangen volgens regering BA

                p.m.

     176.900.000

     388.400.000

 

     ---------------

     ---------------

     ---------------

Te weining verantwoord Regering BA

                  p.m.

       85.730.060

      94.985.403


Wijze: Kan het waar zijn dat de persberichten van Staatsolie onwaarheden vertellen en dat de Minister van Financiën, A. Wijnerman, wel de waarheid vertelt? Is Wijnerman een betere boekhouder dan de boekhouder van Staatsolie, die zijn directeur onwaarheden zal hebben voorgehouden? Wie spreekt de waarheid? En als het waar is dat minister Wijnerman bedrog pleegt, mag je dan verwachten dat de president haar met staande voet ontslag moet geven? Ik ben benieuwd naar wat jullie als burger zullen eisen? Gaan jullie accepteren dat het persoonlijk belang van minister Wijnerman voorrang heeft boven het algemeen belang van het volk van Suriname?

Wijze: Het was toch de bedoeling van een begroting het maatschappelijk belang te dienen? De welvaart en het welzijn moeten door het gebruik maken van een begroting, een sturingsinstrument, toch worden bevorderd, of niet? Kan een regering volhouden dat het de welvaart en het welzijn van Suriname bevorderd door ook staatsinkomsten te verzwijgen en uitgaven op te geven die geen uitgaven zijn? Wie houdt wie voor de gek?

Wijze: Handelt minister Wijnerman zelfstandig of heeft ze misschien opdracht van de president gekregen valse informatie in de begrotingen op te nemen? En waarom ziet De Nationale Assemblee niet in dat er valse informatie in de begrotingen wordt gepresenteerd? Zien jullie dat de regering BA en De Nationale Assemblee samenwerken om valse informatie in de begrotingswetten op te nemen?

De wetgevende macht in Suriname laat overduidelijk zien dat ze bewust onbekwaam is, ze lijkt mij totaal geen deskundigheid te bezitten maar veeleer zich schuldig te maken aan het schaamteloos verkondigen van leugens.

Wijze: Wat vinden jullie van deze feiten? Zien jullie dat zowel de coalitie alsook de oppositie meewerken aan bedrog van het volk? Dus ook de oppositie kan klaarblijkelijk beschuldigd worden van ondeskundigheid? Of is er iets anders aan de hand? Kan je stellen dat de oppositie (VHP en NPS) zwijgt of meewerkt?

Parrèsiast: Staatsolie zal geen leugens verkondigen. Dat kan de directeur van Staatsolie zich niet veroorloven, omdat internationale schuldeisers van Staatsolie alle persberichten en jaarverslagen van de onderneming beoordelen op juistheid. Niet Staatsolie, maar minister Wijnerman pleegt bedrog. Een dringende reden om door de president op staande voet te worden ontslagen.

Parrèsiast: Jullie weten dat De Nationale Assemblee volgens de grondwet een onderzoek moet doen naar een begrotingsvoorstel alvorens het goed te keuren. Nu jullie de feiten hebben gezien, is het gerechtvaardigd te oordelen dat De Nationale Assemblee in zijn geheel onbewust onbekwaam en bewust onbekwaam is. Ze zijn het totaal niet waard gebleken het volk van Suriname te vertegenwoordigen. Ze zijn niet alleen ondeskundig, maar zijn toerekenbaar aansprakelijk voor het gepleegde bedrog. Jullie weten nu met overtuiging dat het onderzoek de werkelijkheid van de begrotingsfraude heeft blootgelegd. De regering BA moet in de staatskas meer dan SRD 8 miljard in kas hebben. De regering moet deze informatie prijsgeven. Als ze dat niet kan, dan zal klaarblijkelijk sprake zijn van verduistering van staatsgelden.

Wijze: Wat kan De Nationale Assemblee gegeven dit bedrog nu doen? Weten jullie welke wetten zijn overtreden? Denken jullie dat de Procureur Generaal nu moet handelen? Wat kan de Procureur Generaal doen? Wat denken jullie dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal doen? Wat kan de International Development Bank (IDB) nu doen? Zijn zij ook bedrogen? Wat vinden jullie van de rapporten van de creditratingagencies (FITCH, Moody’s en Standard & Poors)? Zijn zij misleidt of zijn ze ook ondeskundig? Jullie weten dat de kredietbeoordelingsbureaus regeringen beoordelen op o.a. hun kredietwaardigheid en betrouwbaarheid, is dat onderzoek nu degelijk uitgevoerd?

Parrèsiast: De analyse laat zien dat de overheidsfinanciën in 2011 een overschotsaldo van minimaal meer dan SRD 3,0 miljard zal hebben. De regering BA heeft een tekort voorgeschoteld van SRD 13,7 miljoen (Zie Financiële Nota 2013, Tabel II.1.1., blz. 16). Niet alleen is er hier sprake van het verkondigen van een schaamteloze leugen, er wordt op grote schaal bedrog gepleegd. Miljarden worden door de regering BA verzwegen! Lees verder...Royalty Goudsector