INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Consentrecht 2011

Technocraat: In Suriname wordt bij de import en export van goederen consentrecht geheven. Het tarief bedraagt 1,5 % van de douanewaarde. Bij de analyse van de verantwoording van de opbrengsten op grond van de consentrecht wordt geabstraheerd van de heffing bij de export van goederen uitgezonderd de heffing daarvan over de exportwaarde van goud afkomstig van de kleinschalige goudsector.

Technocraat: In onderstaande cijferanalyse worden de volgende data onderscheiden met betrekking tot het fiscale jaar 2011:

1. De import van goederen volgens opgave van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). Ontleend aan kwartaalcijfers van de import van goederen: SRD 5,2 miljard;
2. De export van goud afkomstig van de kleinschalige goudsector zoals gepubliceerd door de Deviezen Commissie van d.d. 19 juni 2012 in De Ware Tijd. Vermeld is opbrengsten Consentrecht $ 22,3 miljoen dat is ongeveer SRD 75 miljoen bij een exportwaarde van $ 914 (=SRD 3,1 miljard);
3. De door de regering verantwoorde opbrengsten Consentrecht zoals is vermeld in de Financiële Nota 2013, bladzijde 28. De regering BA vermeldt totale opbrengsten van consentrecht over alle importen en exporten ten bedrage van SRD 30,9 miljoen;
4. Op grond van de Delfstoffenovereenkomst bestaande tussen de Staat Suriname en Rosebel Gold Mine N.V. (Iamgold) bestaat een vrijstelling van de heffing van consentrecht.

Technocraat: Overzicht consentrecht verantwoording

Consentrechten 2011

Parrèsiast: Een zeer treffend voorbeeld van de verzwijging van staatsinkomsten door de regering BA. Dankzij een publicatie van de Deviezen Commissie kan onomstotelijk worden vastgesteld dat de Minister van Financiën meer dan SRD 44 miljoen aan opbrengsten van Consentrecht heeft verzwegen. Het is aannemelijk dat de totale verzwijging van geheven Consentrecht meer dan SRD 122 miljoen zal hebben bedragen op basis van de mededeling van het ABS dat in 2011 de export van goederen groter was dan de import van goederen.

Wijze: wellicht dat ik hier wederom de lezer de vraag moet voorleggen hoeveel analyses het wil zien om de miljarden verzwijging van staatsinkomsten als waarheid te accepteren. Bij hoeveel analyses zal het overtuigd zijn? Waarom kan men nu nog twijfelen aan de vaststelling dat kennelijk de regering Bouterse-Ameerali miljarden aan staatsinkomsten heeft verzwegen over het fiscale jaar 2011?