INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

Gebrekkige Rapportage Regering BA


De regering Bouterse-Ameerali blijkt substantiële staatsinkomsten te verzwijgen en dat wordt mogelijk gemaakt door onjuiste realisatiecijfers te verwerken in de Financiële Nota's van de diverse begrotingsvoorstellen. Doordat de coalitie en oppositie steeds blijk hebben gegeven van het feit dat zij geen gedegen onderzoek uitvoeren naar begrotingsvoorstellen, lukt het de regering BA de verzwijging van staatsinkomsten te realiseren. Besef dat door het gedrag van de regering en het parlement de staatskas wordt geplunderd.


De regering BA behoort jaarlijks op basis van de Surinaamse Grondwet een financiële verantwoording af te leggen. Dat doen ze niet. Door in een Financiële Nota bij een begrotingsvoorstel de vermeende realisatiecijfers te vermelden kan men vaststellen wat er als inkomsten en uitgaven door de regering wordt verantwoord. Deze handelingen zijn ongrondwettelijk. De Nationale Assemblee, de Staatsraad en alle andere staatsorganen zwijgen hierover. Waarom zwijgt de oppositie hierover?

In dit hoofdstuk worden de volgende zaken onderzocht:


1. Een controle van de verantwoorde Inkomstenbelasting (winstbelasting van Naamloze Vennootschappen)

2. Een Controle van de verantwoorde Dividend en Dividendbelasting

3. Een verantwoording van de Royalty opbrengsten uit de Goudsector

In de toekomst volgen meerdere onderzoeken naar de foute praktijken van de regering en het parlement.