INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

 

DE BEGROTINGEN 2008 - 2012:
Trend in staatsfinanciën

 

Technocraat: Op basis van de afgekondigde begrotingswetten is de volgende voorstelling opgemaakt van de staatsfinanciën.

Figuur 1: Uitgaven en Inkomsten ontleend aan de diverse begrotingswetten

Trend002
Uitleg bij grafiek POP-UP:

Technocraat: Uit bovenstaande overzicht is van belang de volgende feiten vast te stellen. De staatsuitgaven zijn binnen vijf jaren verdubbeld. De staatsinkomsten zijn eveneens verdubbeld. De overheidsfinanciën kenmerken zich ook door structurele begrotingstekorten (volgens MOP 2012 - 2016, zullen in alle betreffende jaren begrotingstekorten optreden, zie Financiële Nota 2012, pagina 5).

Technocraat: De overheid kenmerkt zich door elk jaar extra uitgaven te plegen en deze met schulden te financieren. Dat men schulden aangaat kan een bewijs van begrotingstekorten opleveren. Rationeel handelende mensen zullen nooit uitgaven met leningen financieren terwijl er sprake is van begrotingsoverschotten. Dat er begrotingsoverschotten behoren te zijn en deze er ook zijn, volgt in navolgende analyses.

Parrèsiast: Staten die dat doen veroorzaken altijd een benadeling van de burgers en achteruitgang van het land op termijn. Jullie weten dat de meeste westerse landen ten gevolge van toenemende staatsschulden de bevolking confronteren met bezuinigingen en dat betekent feitelijk inkomensachteruitgang (koopkrachtverlies) en verlies van hun vermogen. Ze veroorzaken inkomensongelijkheid, ofwel het aloude adagium van ”de rijken worden rijker en de armen worden steeds armer” (sinds de jaren 70 is dit op wereldschaal een algemeen geldend feit). Dat zijn vooralsnog niet te stuiten gevolgen. Op haar beurt is dit alles een gevolg van conservatieve politieke economie; bedoeld om de status quo van de vermogenden in stand te houden. Het voorgaande is de realiteit voor de niet-blinden.

Parrèsiast: De inkomensongelijkheid zal zich in Suriname in een extremere vorm openbaren. Een daling van de koopkracht van meer dan 60% (in Griekenland per 2012 een feit, twee jaren na de bekendmaking van hun begrotingsfraude) zal de realiteit zijn. Dat dit proces inmiddels in Suriname is ingezet blijkt uit het feit dat de regering BA de prijszetting (16 april 2012) van bepaalde goederen heeft ingevoerd. Prijszetting is een gevolg van de beslissing in te willen grijpen in het proces van toenemende inflatie. Een hoge inflatie heeft in de economische realiteit altijd een koopkrachtdaling tot gevolg.

Parrèsiast: Dit blijkt ook uit de gedragingen van Somohardjo die de Javaanse bevolkingsgroep voorziet van aardappelen, knoflook, uien en kleding. Politici gaan handel drijven voor de eigen achterban. Bevreemdend, immers impliciet wordt gesteld dat 'de chinees' (de supermarkten) blijkbaar te hoge prijzen in rekening brengt bij de burgers.

Parrèsiast: De toegenomen uitgaven zijn strijdig met de uitspraak van de regering BA, namelijk dat de regering zou bezuinigen. Er is sinds haar intrede geen sprake van bezuinigingen. De zoveelste belofte die niet is waargemaakt.

Lees verder... Begrotingswet 2011 is vals