INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

ABS-CIJFERS ZIJN GEITENTESTIKELS

In Suriname zijn de BBP-cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (=ABS) onjuist c.q. vals.

De hoofdreden hiervoor is het verdoezelen dat de omvang van de wettelijk toegestane schuldratio van de staatsschulden is overschreden.

Nadat door mij een analyse tijdens een KennisKring presentatie [PDF] is gegeven omtrent de onjuistheid c.q. valsheid van de BBP-cijfers, heeft de directeur van het ABS mijn stelling ontkend door te beweren dat zijn BBP-cijfers juist zijn. Volgens de regels van de propositielogica is de ontkenning van de directeur van het ABS een drogreden; zijn argumentatie is ongeldig.

Elk normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde Surinaamse burger weet dat sinds 2012 door de daling van de olie- en goudprijs de economische activiteit in Suriname is afgenomen. Ook is het bekend dat door deze daling van de exportgoederenprijzen de regering met lagere staatsinkomsten werd geconfronteerd. Bovendien trad er een voortdurende depreciatie en devaluatie van de Surinaamse munteenheid op met als gevolg het ontstaan van importinflatie en dit leidde tot een algemene prijsstijging in de economie.

Al deze economische feiten veroorzaken een daling van het verdiend inkomen in Suriname. Paradoxaal is dat het ABS volhard in een voortdurende stijging van het nationaal inkomen terwijl objectief vaststaat dat andere economische feiten een daling van het verdiend inkomen veroorzaakt.

Kortom, het ABS maakt zich schuldig aan de publicatie van onjuiste c.q. valse BBP-cijfers.

Lees voor een extensieve verklaring van de leugens verkondigd door het ABS aangehecht PDF-document.