INVESTIGATIONS & INTELLIGENCE

"All I Have Is a Voice to undo the folded lie" (W H. Auden)

5. Ressentimenten.

De leider en zijn volgers plegen als gevolg van hun wrokgevoelens de schuld te plaatsen bij achtereenvolgende Nederlandse regeringen. Zij worden aangemerkt als de schuldigen voor het economische leed en de sociale teloorgang in Suriname. In het betoog rondom de amnestiewet wordt steevast gesteld dat Nederland een kwalijke rol heeft gespeeld bij de coup van 1980 en de jaren daarna. Wat is het realiteitsgehalte van deze beschuldiging en in hoeverre moet dat nu nog als mogelijke excuus voor de decembermoorden worden aangehaald?

Het probleem is dat de Nederlanders voornamelijk door de politieke groepering van de leider en door hemzelf beschuldigd worden voor de gepleegde coup. Het is geen algemene overtuiging van het volk in Suriname. Waren de 16 coupplegers dan de marionetten van de Nederlandse regering? Waren het geen zelfstandig denkende mensen? Wie had sinds 1980 tot en met 1987 de politieke regeermacht in handen? Waren dat de Nederlanders? Hebben de Nederlanders de moorden van 8 december 1982 uitgevoerd dan wel zijn zij de opdrachtgevers daarvan? Hebben de Nederlanders gedurende voorgenoemde periode de politiek economische macht in handen gehad om zodoende de Surinaamse economie te vernietigen? Het zijn de Nederlanders? Zij zijn schuldig? Wij hebben recht op amnestie omdat de Nederlanders de schuldigen zijn?

Anderzijds siert het Nederland niet, nadat het de geheimhoudingsperiode van documenten betrekking hebbende op de coupperiode met nog eens zestig jaren heeft verlengd. De voortdurende geheimhouding is onwenselijk en roept allerlei speculaties op, voornamelijk in negatieve zin. Hoogstwaarschijnlijk - maar dit is gissen - heeft de Nederlandse regering wel degelijk een dikke vinger in de pap van de coup gehad. Maar, om hun imago te redden, weigeren Nederland en de coupplegers hierover klaarheid te verschaffen. De couppleger Sital heeft herhaaldelijk in de media Nederland bedreigd om openheid van zaken rondom de coup te geven maar heeft dit nooit gedaan. Waarschijnlijk omdat zou blijken dat de coupplegers geen heroïsche Surinamers waren, maar inderdaad een groepje padvinders die aan de leiband van een vreemde mogendheid (Nederland) liepen. Een onthulling die natuurlijk onherstelbare schade aan de latere anti-Nederlandretoriek van de coupplegers zou toebrengen.

6. Televisie intervieuw van de Voorzitter van DNA

Inleiding

De Wil van het Volk De parrhêsia ofwel het vrijmoedig spreken over Suriname is bedoeld een weergave te geven van de feitelijke situatie van het overheidsbestuur, in het bijzonder het gedrag van de regering BA en De Nationale Assemblee inzake de opstelling en vaststelling van de begroting.Waarom Shell geen interesse in Sme maar wel in Frans Guyana?) B. Bauxiet C. Goud D. Hout E. Rijst, Bananen en Overige landbouw
lees verder

Relatie Volk en Regering

Suriname heeft voldoende te onderscheiden democratische instituties. Het probleem is niet een tekort aan instituties maar een gebrek aan effectieve instituties
Lees verder

Beautiful Suriname

Suriname is een Rijk Land A. Olie (Verleden, heden en toekomst, Waarom in Guyana en Frans Guyana wel Olievoorraden en in Sme niet? Feiten Sme heeft ook veel. Waarom Shell geen interesse in Sme maar wel in Frans Guyana?)
Lees verder

Begroting

In 2016: Faillissement van Suriname nabij? Een faillissement van Suriname in 2016 en toenemende armoede van het volk behoort tot een realistisch scenario.
lees verder

Amnestiewet

Verbazing? Welnee. Teleurstelling dat de dwaasheden in het Surinaams parlement zo omvangrijk waren
lees verder

Conclusie

SREFIDENSI en de wil tot ontwikkeling. Jazeker, jullie lot en ontwikkeling zelf ter hand nemen. Maar jullie wil daartoe is sinds 1975 onzuiver gevormd. De keuze voor het wisselende leiderschap heeft 37 jaren weinig positieve ontwikkeling laten zien.
Lees verder
camera slider joomla